Zdenka topljeni sir u trokutićima sinonim je za topljeni sir u svakom kućanstvu, sir koji oduvijek volimo.

na vrh